கோபால கிருஷ்ண கோகலே பற்றிய சில தகவல்கள்:-

CURRENT AFFAIRS

🌷 இவர் பிறந்த ஊர் – கோல் ஹப்பூர் (மகாராஷ்டிரா)

🌷 இவர் பிறந்த ஆண்டு –  9 மே  1861

🌷 பூனா கெர்கூஷன் கல்லூரியில் விரிவுரையாளராக பணியாற்றினார்.

🌷 இந்திய ஊழியர் சங்கம் (Servants of Indian Society) தோற்றிவித்த ஆண்டு – 1905

🌷 1899 பம்பாய் சட்டமன்றத்தில் உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்

🌷  1902 இந்திய சட்டமன்றத்தில் உறுப்பினர் ஆக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்

🌷 1902 ல் இந்திய சட்டமன்றத்தில் இவர் நடத்திய வரவு செலவு பேருரை சிறப்பானது

🌷 இவருடைய கருத்து “பிரதிநிதித்துவம் இல்லையேல் வரி விதிப்பு இல்லை” என்ற கருத்து அனைவராளும் ஈர்க்கப்பட்டது

🌷 1905 ம் ஆண்டு பூனா நகர சபை தலைவராக இருந்த போது மன்ற நடவடிக்கைகள் முதன் முதலாக அச்சிட்டு வெளியிட்டார்.

🌷 1905 காங்கிரஸ் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்

🌷 1912 ம் ஆண்டு தென்னாப்பிரிக்கா சென்று அங்கு வசிக்கும் இந்தியர்கள் பிரச்சினைகள் தீர பாடுபட்டவர்

🌷 காந்தியடிகள் அரசியல் குரு

🌷 காங்கிரஸ் மிதவாதிகள் முக்கிய தலைவர்

🌷 இவரை பாலகங்காதர திலகர் இந்தியாவின் வைரம் என அழைத்தார்

🌷 இவர் உயிர் நீர்த்த ஆண்டு – 19 பிப்ரவரி 1915

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *