TNPSC அரசியலமைப்பு பாடக்குறிப்புகள்

CURRENT AFFAIRS GROUP-I GROUP-II GROUP-IV Job Notifications RRB TNPSC

இந்திய மாநிலங்கள் மற்றும் மாநில அந்தஸ்து பெற்ற நாள்

இங்கு இந்திய மாநிலங்கள் மற்றும் அவை மாநில அந்தஸ்து பெற்ற நாள் பற்றிய விவரங்களை வழங்கியுள்ளோம். இது அனைத்து வகையான போட்டித்தேர்வுகளுக்கும் மிக முக்கியமான பாடகுறிப்பாகும். போட்டி தேர்வுகளுக்கு தயாராவோர்களுக்கு இது மிகவும் உதவியாக இருக்கும்.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *