டி.என்.பி.எஸ்.சி குரூப் 2 & 2A தேர்விற்கான சமச்சீர் புத்தகங்கள்

 

டி.என்.பி.எஸ்.சி குரூப் 2 & 2A தேர்விற்கான சமச்சீர் புத்தகங்கள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. டி.என்.பி.எஸ்.சி குரூப் 2 & 2A தேர்விற்கான அறிவிப்பு ஆனது அடுத்த வாரம் வெளியாகும் என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

தற்போது குரூப் 2 & 2 ஏ பதவிக்கான திருத்தப்பட்ட பாடத்திட்டங்களை தமிழக அரசு பொது பணியாளர் தேர்வாணையம் தற்போது வெளியிட்டுள்ளது. தேர்வுக்கு தயாராகுபவர்கள் இந்த திருத்தப்பட்ட பாடத்திட்டத்தை மனதில் கொண்டு தயாராக வேண்டும்.

குரூப் 2 & 2 ஏ விற்கான தேர்வை ஒரே தேர்வாக டி.என்.பி.எஸ்.சி நடத்த முடிவெடுத்துள்ளது. தேர்வில் பொது தமிழ்/ஆங்கிலம் நீக்கப்பட்டு தமிழுக்கு கூடுதல் முக்கியத்துவம் தரும் வகையில் பாடத்திட்டம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. TNPSC குரூப் 2 & 2A தேர்வுக்கு தயாராகுபவர்கள் கீழ்காணும் இணைப்பில் சமச்சீர் புத்தகங்களை பதிவிறக்கம் செய்யலாம்

 

6th Tamil Medium New Books – Term I

தமிழ் ஆங்கிலம்
கணிதம் அறிவியல்
சமூக அறிவியல்

6th Tamil Medium New Books – Term II

தமிழ் ஆங்கிலம்
கணிதம் அறிவியல்
சமூக அறிவியல்

6th Tamil Medium New Books – Term III

கணிதம் அறிவியல்
சமூக அறிவியல்

9th Tamil Medium New Books – Term I

தமிழ் ஆங்கிலம்
கணிதம் அறிவியல்
சமூக அறிவியல்

9th Tamil Medium New Books – Term II

தமிழ் ஆங்கிலம்
கணிதம் அறிவியல்
சமூக அறிவியல்

 

9th Tamil Medium New Books – Term III

கணிதம் அறிவியல்
சமூக அறிவியல்

 

 

10th Tamil Medium New Books

10th std new Tamil book 2019-2020 | 10th std new syllabus book, Tamil book

TN SSLC Tamil Medium New Books 2019 – 2020 Free Download pdf

10th Tamil Medium Books
Download Link
தமிழ்
ஆங்கிலம்
கணிதம்
Available Soon
அறிவியல்
சமூக அறிவியல்
Available Soon

 

TN SSLC English Medium New Books 2019 – 2020 Free Download pdf

10th English Medium Books
Download Link
Tamil
English
Mathematics
Science
Social Science
Available Soon

 

Tamilnadu 11th New Books 2018 – 2019

தமிழ் 1 தமிழ் 2
ஆங்கிலம் 1 ஆங்கிலம் 2
Botany 1 Botany 2
Chemistry 1 Chemistry 2
Physics 1 Physics 2
Economics Geography
Political Science 1 Political Science 2
Zoology 1 Zoology 2
History 1 History 2

 

Tamilnadu 11th New Books 2018 – 2019

Language Readers Books
Tamil * Tamil Reader
Advanced Tamil Advanced Tamil
English * English Reader | Communicative English
Hindi Hindi Reader
Kannadam Kannada Reader
Malayalam Malayalam Reader
Telugu Telugu Reader
Urdu Urdu Reader
French French Reader

 

Academic Stream New Books 2018 – 2019
Subject Tamil English
Accountancy Tamil:  1   2 English: 1   2
Bio-Botany Tamil: 1   2 English: 1   2
Bio-Chemistry Tamil English
Bio-Zoology Tamil:  1   2 English:  1   2
Botany Tamil: 1   2 English: 1   2
Business Maths Tamil:  1   2 English:  1   2
Chemistry Tamil: 1   2 English: 1   2
Commerce Tamil English
Computer Applications Tamil:  1   2 English:  1   2
Computer Science Tamil:  1   2 English:  1   2
Computer Technology Tamil:  1   2 English:  1   2
Economics Tamil English
Geography Tamil English
Home Science Tamil English
History Tamil:  1   2 English:  1   2
Maths Tamil:  1   2 English:  1   2
Micro Biology Tamil English
Nursing General Tamil English
Nutrition and Dietetics Tamil English
Physics Tamil: 1   2 English 1   2
Political Science Tamil: 1   2 English: 1   2
Statistics Tamil English
Textile Technology Tamil English
Zoology Tamil: 1   2 English:  1   2

7th old books

7th Tamil Medium Books – Term I
Download Link
தமிழ்
ஆங்கிலம்
கணிதம்
அறிவியல்
சமூக அறிவியல்

 

7th English Medium Books – Term I
Download Link
Tamil
English
Mathematics
Science
Social Science

 

7th Tamil Medium Books – Term II
Download Link
தமிழ்
ஆங்கிலம்
கணிதம்
அறிவியல்
சமூக அறிவியல்

 

7th English Medium Books – Term II
Download Link
Tamil
English
Mathematics
Science
Social Science

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *