டி.என்.பி.எஸ்.சி குரூப் 2 ஏ Notification 2019 – Will be release on This Week

CURRENT AFFAIRS GROUP-I GROUP-II

 

டி.என்.பி.எஸ்.சி குழு 2 ஏ அறிவிப்பு 2019 – இந்த வாரத்தில் வெளியிடப்படும். டி.என்.பி.எஸ்.சி குரூப் 2 & 2 ஏ-க்காக சமீபத்தில் திருத்தப்பட்ட பாடத்திட்டம் வெளியிடப்பட்டது. இந்நிலையில் குரூப் 2 விற்கான அறிவிப்பு விரைவில் வெளியிடப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *